Znajdź obiekty

posiadające certyfikat Budynek Bliski Środowisku

Budynek Bliski Środowisku

Witamy na stronie programu Budynek Bliski Środowisku. W tym miejscu wyróżniamy i promujemy te budynki, dla których środowisko naturalne stanowi ważny element strategii zarządzania.

Wpisując w wyszukiwarce powyżej nazwę budynku, dowiesz się na dlaczego i jak zasłużył na prawo do posługiwania się znakiem Budynek Bliski Środowisku.

Co oceniamy

Przepisy

Przepisy prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych nakładają na zarządców  i właścicieli nieruchomości szereg obowiązków. Ich monitorowanie i przestrzeganie jest pierwszym i podstawowym potwierdzeniem odpowiedzialnego podejścia do systemowego zarządzania i dbałości o ochronę środowiska.

Gospodarka odpadami

Wszyscy wytwarzamy odpady. Ważne aby postępować z nimi w sposób odpowiedzialny. Program Budynek Bliski Środowisku weryfikuje czy gospodarka odpadami prowadzona jest w sposób, który jest zgodny z przyjętą hierarchią postępowania z odpadami.

Infrastruktura i technika

Współczesne technologie dają użytkownikom budynków wielkopowierzchniowych wiele możliwości minimalizowania oddziaływania na środowisko. W tym miejscu punktujemy zastosowanie rozwiązań, które pomagają oszczędzać energię i zasoby naturalne.

0%

użytkowników i klientów wybiera przestrzeń przyjazną środowisku

  • Prosty i czytelny sposób komunikowania postawy odpowiedzialnego korzystania ze środowiska
  • W odróżnieniu od istniejących systemów (BREEAM, LEED), Budynek Bliski Środowisku jest PRZYSTĘPNY dla przeciętnego użytkownika
  • Opiera się na silnych podstawach merytorycznych ale komunikuje je w sposób nowoczesny i łatwo przyswajalny
  • Szybki i łatwy proces oceny pozwala w sposób wiarygodny uzasadnić dlaczego jesteśmy „Bliscy środowisku”

Aktualności